• Vlastní projekty

    Portál hledám menu

    Cílem tohoto projektu je přehledně shromažďovat informace o možnostech stravování v dané lokalitě. Skládá se z portálu v ASP.NET MVC3,4 a z mobilního klienta Android. Je zde jako komunikační prostředí využito webových služeb. Klíčovou části je mobilní klient, který dokáže komunikovat se serverovou částí i v režimu offline. Pro vývoj mobilního klienta je využito vývojové prostředí Eclipse. Portál je prozatím ve fázi vývoje a testování, proto není zatím veřejně dostupný.

  • Vlastní projekty

    Sýrařův rádce

    Projekt Sýrařův rádce je menší mobilní aplikace postavena pro platformu Android a je určená pro širokou veřejnost, zejména však domácím sýrárnám. Pro vývoj samotné aplikace se využívá vývojové prostředí Eclipse. Aplikace je volně ke stažení na adrese